O kmetiji Spodnji Jerovčnik

Naša kmetija se nahaja v Zgornji Savinjski dolini, neposredno nad idilično vasjo Luče, v hribovskem naselju samotnih kmetij, ki ležijo med reko Savinjo na severu in Rogatcem na jugu.

Na nekdaj turistični kmetiji se danes ukvarjamo predvsem z živinorejo, ki smo jo v zadnjih letih dodatno obogatili z vzrejo angus goveda in rejo ovc avtohtone jezersko-solčavske pasme. Naše živali se pasejo na enem najbolj neokrnjenih področij v Sloveniji, pozimi pa hranijo pretežno s senom.

Ob tem smo na dobri poti, da postanemo energetsko samooskrbna kmetija. V ta namen imamo na novozgrajenem hlevu postavljeno sončno elektrarno, ki v kombinaciji z vetrno skrbi za ustrezno proizvodnjo električne energije. Da nam je v zimskih mesecih prijetno toplo, skrbi sodoben sistem ogrevanja na lesne sekance, ki so domač in obnovljiv vir energije, tudi stroškovno zelo ugoden.