Priprava sena

Ker za pripravo visokokvalitetnega hranila za naše živali potrebujemo večje količine dobro posušenega sena, si ne moremo privoščiti, da bi pri tem ostali odvisni od naklonjenosti vremena in drugih dejavnikov.

Ravno zato smo na kmetiji uredili sušilnico za senene bale in večjo sušilno komoro za tehnično sušenje razsutega sena. Za lažjo manipulacijo s senom smo vgradili viseče dvigalo, ki omogoča enostavno in učinkovito razporejanje in nalaganje sena. S tem vedno in neodvisno od zunanjih vremenskih pogojev zagotavljamo kvalitetno in ustrezno posušeno seno za naše živali. Tehnično sušenje sena in bal poteka preko ustreznega ventilatorja, topel zrak pa preko izmenjevalca zagotavlja naš primarni ogrevalni sistem na lesne sekance Fröling.